Tinh dầu xông phòng

Thượng đế đã ban cho bạn sự lựa chọn và bạn đã chọn chúng tôi

sử dụng tinh dầu , Leuxonghoi.com hứa sẽ bán cho bạn loại

tinh dầu tốt nhất và nguyên chất nhất .

Tinh dầu là một loại chất lỏng rất dễ bị bay hơi khi gặp môi trường nóng , Được chiết xuất chủ yếu bằng các loại thực vật  cỏ cây , hoa , lá , rễ ... Bằng phương pháp chưng cách thuỷ hay ép lạnh ...     

                                                                                           Theo Wikipedia